Tối ưu Revisions để tăng hiệu suất website

Bất cứ khi nào bạn lưu một trang hoặc bài viết trong WordPress, nó sẽ tạo ra một bản sửa đổi (revision). Các bản sửa đổi có thể hữu ích trong trường hợp bạn cần hoàn trả về phiên bản trước đó. Tuy nhiên, chúng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của website của bạn. Trên các trang web lớn, điều này có thể cộng rất nhanh hàng nghìn dòng trong cơ sở dữ liệu của bạn mà không cần thiết. Và khi đó kích thước cơ sở dữ liệu của bạn sẽ càng lớn, chiếm không gian lưu trữ. Dưới đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cách để xoá, giới hạn hoặc vô hiệu hoá Revisions để giúp website có hiệu suất nhanh hơn.

Vô hiệu hoá Revisions

Để vô hiệu hóa vĩnh viễn revisons, bạn hãy mở file wp-config.php và thêm dòng mã sau ở trên cùng:

define('WP_POST_REVISIONS', false);

Lưu ý là bài viết của vẫn được lưu ở bản nháp nhưng không thể khôi phục lại các bản cập nhật trước đó.

Nếu trong tương lai bạn muốn bật lại tuỳ chọn này thì chỉ cần thay thế:

define('WP_POST_REVISIONS', true);

Giới hạn Revisions

Thay vì vô hiệu hoá vĩnh viễn, bạn có thể giới hạn lại số bản sửa đổi cho mỗi bài đăng của bạn phòng trước hợp rủi ro thì bạn vẫn có thể khôi phục được bài viết của mình.

Bạn có thể làm được điều đó bằng cách thêm dòng sau vào file wp-config.php:

define('WP_POST_REVISIONS', 3);

Dòng này giúp chúng ta chỉ lưu ba bản sửa đổi bài đăng gần đây nhất thay vì tất cả, có nghĩa là những bản cũ hơn sẽ tự động bị xóa khi các phiên bản mới hơn được lưu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tăng khoảng thời gian lưu tự động để tiết kiệm ít bản sửa đổi hơn. Để thực hiện việc này, bạn cũng mở file wp-config.php và thêm vào dòng sau:

define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 600 );

Theo mặc định, WordPress tự động lưu các bản sửa đổi bài đăng của bạn mỗi phút (60 giây). Tuy nhiên, bằng cách thêm dòng này, nó sẽ lưu chúng sau mỗi 10 phút (600 giây).

Xoá tất cả các bản Revisions đã lưu

Để xoá tất cả các bạn sửa đổi đã lưu trước đó, bạn có thể thực hiện bằng cách chạy câu query bên dưới mà không cần phải dùng tới plugin, tuy nhiên bạn cần backup dữ liệu trước khi thực hiện để đảm bảo an toàn:

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";

Truy vấn câu SQL này đồng nghĩa với việc bạn sẽ xoá hết tất cả các bài đăng có post type là “revision”, chính là các bản sửa đổi đã được lưu trong CSDL của bạn.

Tóm tắt

Không thể phủ nhận rằng Revision là chức năng rất hữu ích trong WordPress. Tuy nhiên, chúng bắt đầu chiếm nhiều dung lượng trên cơ sở dữ liệu trang web của bạn theo thời gian. Nên việc hạn chế hoặc xóa các bản sửa đổi bài cũ sẽ giải phóng một lượng không gian đáng kể trên cơ sở dữ liệu của bạn.